عدسی طبی بلوکات هدکس Hedex ژاپن

عدسی طبی بلوکات هدکس Hedex ژاپن

قیمت

690,300 تومان

767,000 تومان

رنگبندی

عدسی بلوکات Hedex ژاپن، یکی از اقتصادی ترین و در عین حال برترین عدسی های مخصوص کار با کامپیوتر در جهان است. بلوکات ها در اصل اجازه ورود نور مضر آبی را نمیدهند و نور مضر را بلاک می کنند. اما بلوکنترل ها عدسی های هوشمندی هستند که برای کار تخصصی با سیستم و موبایل طراحی و ساخته شده اند! این عدسی ها نورآبی را کنترل میکنند و تنها بخشی از نور که برای افزایش تمرکز و کارایی لازم هست را وارد چشم خواهند کرد. شما می توانید با توجه به حساسیت چشم هایتان و میزانی که با دستگاه های الکترونیک کار میکنید، بین عدسی های بلوکات و بلوکنترل انتخاب کنید.

شما می توانید با خرید عدسی هدکس و نصب آن بر روی عینک، عینکتان را تبدیل به عینک کار با کامپیوتر کنید.

767,000 تومان

690,300 تومان